Reciplastic Super Marcel.lina
SAV_logo

ITENE_logo

LAS_NAVES_logo

Ecoembes_logo

PlastiCircle_logo PlastiCircle_bottles


PlastiCircle_logo

Registre de participació / Registro de participación


Nom / Nombre

Cognoms / Apellidos

Telèfon / Teléfono

Email


Domicilio
Carrer / Calle
Número / Número
Pis / Piso
Porta / Puerta

Cod. postal
Localitat / Localidad


Fes click ací si l'adreça de lliurament de la targeta és diferent a la del domicili / Haz click aquí si la dirección de entrega de la tarjeta es diferente a la del domicilio

Nº persones / Número personasHe llegit i accepte la Política de privacitat y condicions / He leído y acepto la Política de privacidad y condiciones

He vist el vídeo explicatiu de com utilitzar el dispositiu en aquest enllaç: veure vídeo / He visto el vídeo explicativo de cómo utilizar el dispositivo en este enlace: ver vídeo
logo_EU

SAV_logo

ITENE_logo
LAS_NAVES_logo
Ecoembes_logo

Reciplastic Super Marcel.lina
SAV_logo

ITENE_logo

LAS_NAVES_logo

Ecoembes_logo

PlastiCircle_logo PlastiCircle_bottles